StBob 2020 1b

Zapraszamy do lektury nowego numeru naczego czasopisma naukowego Studia Bobolanum. W ostatnim numerze Studia Bobolanum 34 (2022) 4 ukazały się następujące artykuły:

Proces autokefalizacji Kościoła prawosławnego w Ukrainie od Konstantynopola i Moskwy - Marek Blaza

Miłość nieodwzajemniona miłością - Piotr Aszyk

Czy krzew płonął na górze Horeb? Literacka egzegeza Wj 3–4 z odniesieniem do 1Krl 19 - Michał Karnawalski

Nowożytny wystrój plastyczny pojezuickiego kościoła pw. św. św. Stanisława i Wojciecha w Kaliszu. Od dosłowności do symbolu - Justyna Sprutta

Kolegialność w służbie synodalności. Ryzyko czy szansa XVI Synodu Biskupów? - Artur Antoni Kasprzak

Slovak Jesuits, Sufferers for the Faith, Martyrs of the Communist Regime - Ladislav Csontos

Східно-сирійське богослов’я Святого Духа: первісний символізм та його пізніша інтерпретація - Ігнатія Гаврилик

Czasopismo naukowe w całości, poszczególne artykuły lub starsze numery kwartalnika można przeczytać lub bezpłatnie pobrać w formacie PDF na stronie bobolanum.pl lub zakupić przesyłkę wersji papierowej na stronie jezuickiego Wydawnictwa Rhetos. Studia Bobolanum wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum.