Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2022-2023!

Strona z Kalendarzem Akademickim i planami zajęć na I semestr

► Zajęcia dla studiów stacjonarnych i Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczynają się w poniedziałek 3 października i wszystkie odbywają się tradycyjnie (nie on-line).

► Zajęcia dla studiów niestacjonarnych teologii i Podyplomowego Studium Duchowości rozpoczynają się w sobotę 8 października

► Uroczysta inauguracja roku akademickiego w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu zacznie się Mszą świętą o godz. 16.00 w poniedziałek 10 października

► Zajęcia Jezuickiej Szkoły Biblijnej rozpoczynają się w środę 12 października o godz. 18.30

► Nowy cykl Konferencji Bobolanum rozpoczyna się w czwartek 13 października o godz. 19.00

► Spotkania Studium Formacyjnego dla Przełożonych Zakonnych rozpoczynają się w sobotę 15 października

► Pierwsze spotkanie Szkoły Doktorskiej odbędzie się w czwartek 20 października